Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti predávajúceho – internetového obchodu a kupujúcich v oblasti reklamácií tovaru, vychádzajúc pritom z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa. 

Reklamačný poriadok je prílohou Všeobecných obchodných podmienok www.nanoplus.sk


Záručná doba

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (podľa §619 Obč. zák.) a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov (podľa §620 Obč. zák.) a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (podľa §621 Obč. zák.). Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (podľa §619 Obč. zák.). Vyhlásením v záručnom liste alebo v doklade o kúpe vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste alebo v doklade o kúpe.
 

Fyzickým osobám- podnikateľom a právnickým osobám sa dĺžka záručnej lehoty stanovuje podľa § 429 Obchodného zákonníka na 12 mesiacov (zákon č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov). Ide o zmluvnú záruku na dobu 12 mesiacov, ak kupujúci je podnikateľ – (fyzická/právnická osoba) a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť alebo komerčné využitie.


Uplatnenie reklamácie

Spolu so zakúpeným tovarom predávajúci vydá kupujúcemu riadne vyplnený a potvrdený záručný list. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto vydania záručného listu doklad o kúpe (faktúra). Oprava reklamovaného výrobku v záručnej dobe bude vykonaná bezplatne a bez zbytočného odkladu (podľa §622 Obč. zák.) maximálne však do 30 kalendárnych dní. Ak sa chyba nedá opraviť ponúkne sa zákazníkovi výmena tovaru v prípade,že sa už takýto tovar nenachádza na sklade zákazník si môže vybrať iný z aktuálne ponúkaných produktov v rovnakej cene poprípade môže zákazník žiadať o vrátenie peňazí. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (podľa §626 Obč. zák.).

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku alebo prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky alebo e-mailom oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila.

V prípade výmeny tovaru resp. vrátenie tovaru do 14 dní produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale, s visačkami a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, cenu zaplatenú za tovar, ktorý spotrebiteľ uhradil vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom.

Náklady za zaslanie a vrátenie tovaru (poštovné a pod.) znáša v plnej výške zákazník.

POZOR: Zakúpený tovar nevracajte na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť!!!

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie